MANIFA 2019

53245776_1268122126674373_8799566323605569536_n

NAGŁAŚNIAMY MANIFĘ – POPIERAMY MANIFĘ!!!

ANI PANA, ANI PLEBANA. TO MY JESTEŚMY REWOLUCJĄ!

ANI PANA, który bogaci się kosztem najbiedniejszych

Pan ciemięży. Dwadzieścia sześć najbogatszych osób na świecie posiada tyle, co biedniejsza połowa ludzkości. Bogacenie się ułamka ludzkości, głównie mężczyzn, opiera się na wyzysku innych osób i rabunku zasobów naturalnych – tam, gdzie zyskują korporacje, lokalne społeczności tracą przestrzeń i środki do życia, a środowisko ulega degradacji. Pogłębiające się nierówności ekonomiczne potęgują nędzę, poczucie niestabilności i codziennej niepewności.

ANI PANA, który zmusza do darmowej pracy, odbiera bezpieczeństwo socjalne, stosuje przemoc ekonomiczną

Pan wyzyskuje. Państwo nie zapewnia dostępu do przedszkoli i żłobków, odpowiedniej opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, więc to głównie na kobiety spada obowiązek świadczenia darmowych usług opiekuńczych. Bezpłatną pracę domową łączymy z niskopłatną pracą poza domem, często ponad nasze siły, by zapłacić za wysoki czynsz. Jednocześnie aż 22% kobiet w Polsce nie ma żadnych własnych dochodów. To najczęściej te osoby doświadczają przemocy ekonomicznej: są kontrolowane, szantażowane i zastraszane przez partnera, który wykorzystuje swoją przewagę ekonomiczną. Państwo pozostaje bierne wobec problemów kobiet samodzielnie wychowujących dzieci, ignorując skalę zadłużenia alimentacyjnego, które w 2018 r. przekroczyło 12 mld złotych.

ANI PANA, który wszczyna wojny

Pan niszczy. Pod pozorem niesienia stabilizacji, pokoju i demokracji przejmuje władzę i wprowadza autorytarne rządy. Konflikty zbrojne na całym świecie pozbawiają ludzi życia, wody, miejsca zamieszkania, tożsamości. Wojna zmusza ludzi do migracji, prowadzi do sprzedawania kobiet na targi niewolnic seksualnych, gwałt wykorzystywany jest jako narzędzie wojenne. Ci, którzy decydują o wojnie, wykorzystują ją do szczucia nas na siebie nawzajem, dążą do strachu, osłabienia więzi, wzrostu tendencji nacjonalistycznych i ksenofobicznych.

ANI PANA, który utrwala kulturę gwałtu, zezwalając na przemoc seksualną

Pan gwałci. Przemoc seksualna wyraża się nie tylko w fizycznych aktach przemocy, ale również w przemocy słownej, psychicznej, obecnej często w szkołach, miejscach pracy, kościołach, w mediach. Czasem to również dom – miejsce, które powinno kojarzyć się z bezpieczeństwem – jest siedliskiem przemocy: poniżania, molestowania, gwałtów. Każdego roku w Polsce około 400 kobiet ginie z powodu przemocy domowej. Gdy dotyka nas przemoc, jesteśmy najczęściej pozbawione pomocy ze strony państwa i jego organów.

ANI PLEBANA, który sieje nienawiść i wspiera nacjonalizm, rasizm, homofobię i ksenofobię

Pleban nienawidzi. Księża maszerują razem z narodowcami i faszystami pod jedną flagą w marszach nawołujących do nienawiści. Z ambon padają wezwania do prześladowania uchodźców, osób LGBT+, innego wyznania czy pochodzenia, innych poglądów politycznych. To Kościół w dużej mierze jest odpowiedzialny za budowanie podziałów między nami.

ANI PLEBANA, który zawłaszcza przestrzeń, manipuluje i kolonizuje umysły

Pleban kradnie. Od ponad tysiąca lat Kościół krok po kroku zagarnia przestrzeń, w której żyjemy. Począwszy od odbierania ziemi, dóbr, wykorzystywania chłopów, zagarniania podatków po ekspansywne i przemocowe przejmowanie przestrzeni publicznej, Kościół rzymskokatolicki kreuje oblicze ziemi, tej ziemi, zgodnie ze swoim interesem ekonomicznym. Pan i Pleban stanowią uprzywilejowaną klasę posiadaczy, wzbogacającą się dzięki ciężkiej pracy innych osób, przywilejom finansowym nadanym przez państwo, unikaniu podatków. Na rosnącą chciwość Kościoła składają się najbiedniejsi, którzy statystycznie płacą najwyższe podatki.

ANI PLEBANA, który wykorzystuje swoją pozycję, by krzywdzić, a potem zamykać usta osobom dotkniętym przemocą

Pleban krzywdzi. W ciągu ostatnich kilku lat ujawniono tysiące przypadków krzywdzenia dzieci przez księży. Chile, Irlandia, Stany Zjednoczone, a także Polska, to kraje, w których społeczeństwo domaga się rozliczenia i ukarania sprawców przemocy seksualnej, dotąd bezkarnych, ukrywających się za fasadą świętości i sutanny.

ANI PLEBANA, który zabrania nam decydować o własnych ciałach

Pleban torturuje. Kobiety pozbawione dostępu do legalnej aborcji korzystają z mniej bezpiecznych metod usuwania ciąży w podziemiu aborcyjnym. Zakaz aborcji najmocniej uderza w kobiety o niskich dochodach, które nie stać na bezpieczną aborcję za granicą. Tylko dzięki czarnym protestom nie wprowadzono w Polsce całkowitego zakazu aborcji, na który wciąż naciska Kościół. Pomimo że aborcja jest doświadczeniem blisko 4 milionów Polek, Kościół i państwo stygmatyzują osoby, które zdecydowały się przerwać ciążę. Wspólnymi siłami ograniczają dostęp do antykoncepcji, edukacji seksualnej, badań prenatalnych, leczenia metodą in-vitro. Ideologia jednej instytucji próbuje pozbawić wielu osób ich praw reprodukcyjnych.

TO MY JESTEŚMY REWOLUCJĄ!

Nie pozwólmy, by Polska nadal była krajem pełnym przemocy, uprzedzeń, strachu! Czas wypowiedzieć posłuszeństwo panu i plebanowi. Dość zamykania nam ust, kiedy mówimy o przemocy ze strony Kościoła i państwa! Nie dajmy się podzielić i zarazić nienawiścią. Troszczmy się o siebie wzajemnie, bo tylko wspólnie, solidarnie jesteśmy w stanie przeciwstawić się wyzyskowi! Nie grajmy według reguł ustalanych przez Kościół, kapitalizm, patriarchat.

TO MY JESTEŚMY REWOLUCJĄ! Napiszmy własne reguły

52699445_1053507504837094_461229949437607936_n53417846_10156652067995020_8124251951182381056_o 52987171_10156652088220020_3827555582953390080_oP1100593 P1100543 P1100548 P1100516