TECHNOTEKKA # 5 – Domówka

10495000_1694970894082738_7616150020025217779_o

11.03.2016


pOzosTAŁyMI eGzEkutOrAMi bĘdE reprEZEntANCi brATniEgo j23 SouNDsYstEmu, ktÓrZY mOntujĄ z nAmi koZin i opcJę pLAżową 😀 tAkżĘ niE bęDZie lEkKO
jAk ZwyKLe mElisSa i cOś na UspOkoJeniE u aGi i aDy Na bArze 😉

DR GRAFTAK ( Kubizm Records, Obs.cur, SOS – Holandia )
https://soundcloud.com/sick-of-silence
https://soundcloud.com/doped

C23 ( J23 SS / (t)ErrOR – Poznań )
sZYcU Live ( J23 SS – Poznań / Spk )

pArAnOiK ( Spk )
nATi ( PC SS Spk )
bOgo ( PC SS Spk )

gEnrE: aCid Core, teKno, mEntAl, hArdTeKk, hArdCOrE, FrEnChCorE, tRiBe, dRuM anD baSs,

MiEjScE : Dom Ówka SociaL cLub;

tRochĘ mUzy i pRopagAndy na rOZgrZeWkĘ 😉 —->

https://soundcloud.com/doped
https://www.facebook.com/DrGraftak/
https://www.facebook.com/KubizmRecords/
https://www.facebook.com/obscurnl/
https://soundcloud.com/karol-ma-szycki
https://soundcloud.com/kannabee
https://soundcloud.com/nati_punxcollective
https://soundcloud.com/bogopunx
https://www.facebook.com/punxcollective/